U projekt se uključi i prijevoz naruči III

Projektnim aktivnosti osigurati besplatne organizirane prijevozne usluge prema starijoj populaciji u ruralnim područjima Grada Pleternice, Općina Jakšić i Brestovac uz osiguranje novih i pristupačnijih usluga.

1.KRATKI SAŽETAK PROJEKTA

 

Projektnim aktivnosti osigurati besplatne organizirane prijevozne usluge prema starijoj populaciji u ruralnim područjima Grada Pleternice, Općina Jakšić i Brestovac uz osiguranje novih i pristupačnijih usluga.

2. CILJEVI PROJEKTA

OPĆI CILJ:

Povećanje životnog standarda starijih osoba iz ruralnih, slabo razvijenih i naseljenih područja, te ujedno i područja od posebne državne skrbi Općina Jakšić i Brestovac, te Grada Pleternice, a ujedno i doprinijeti smanjenju socijalne isključenosti osoba starije životne dobi osiguravanjem besplatnog prijevoza ciljanoj skupini s ciljem ostanka u vlastitom domu.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • sprječavanje socijalne izoliranosti starijih osoba iz ruralnih područja zbog nedostatka primjerenog i besplatnog prijevoza,
 • prevencija institucionalizacije kroz osiguranje novog korisnog sustava pomoći i podrške,
 • osiguranje dostojanstvenih životnih uvjeta starijim osobama uz uvažavanje njihovih osnovnih i posebnih potreba i pružanje mogućnosti njihova zadovoljenja.
 • organizirati mobilni tim za terenski rad radi pružanja nedostupnih ili slabo dostupnih usluga na pojedinim ruralnim područjima županije

 

3.REZULTATI PROJEKTA

 • Uspostavljena upravljačka i organizacijska struktura za provedbu projektnih aktivnosti
 • Omogućena ravnomjernija dostupnost različitih usluga s ciljem podizanja općeg standarda i zdravstvenog stanja korisnika, kao i prevencije i sprečavanja institucionalizacije
 • Izrađena evidencija osoba korisnika usluga
 • Izrađeno izvješće o provedenim aktivnostima kao rezultat stvarnog stanja i potreba starijih osoba u svrhu daljnjeg djelovanja za njihove interese i eventualnu održivost projekta
 • Izrađeno izvješće o provedenim aktivnostima kao rezultat stvarnog stanja i potreba starijih osoba u svrhu daljnjeg djelovanja za njihove interese
 • ukupno 95 naselja PSŽ upoznato s mogućnostima korištenja usluge besplatnog tjednog prijevoza u Grad Požegu
 • vođenje popisnih lista tijekom svakog putovanja radi utvrđivanja konačno brojačnog stanja korisnika prijevoza
 • Povećana dostupnost različitih sadržaja koncentriranih u Gradu Požegi starijim osobama s ruralnih područja županije, konkretno starijeg stanovništva općina Kaptol i Jakšić te Grada Pleternice.

4.CILJANA SKUPINA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Ciljana skupina su osobe starije životne dobi, prvenstveno osobe koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima, koje nisu uključene u sustav socijalne skrbi, osobe lošijeg imovinskog stanja, one osobe kojima je svakodnevno potrebna pomoć i njega.

 

5.PARTNERSKE ORGANIZACIJE

 • Općina Jakšić
 • Općina Brestovac
 • Grad Pleternica

6.PERIOD PROVEDBE PROJEKTA:

 • 1.1.2021. -31.12.2021.
 • Projekt financiran sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u iznosu od 117.000,00 kn
 •  
Scroll to Top