Mislim, dakle griješim

Koje misli su kognitivne pogreške, a koje su realna misao?