O nama

Udruga Humanum je okvir dobrovoljnog udruživanja fizičkih i pravnih osoba na području Republike Hrvatske radi rješavanja raznih potreba fizičkih i pravnih osoba.

Udruga Humanum osnovana je 2015.godine s ciljem unapređenja, zaštite i promocije ljudskih i građanskih prava ranjivih društvenih skupina (nezaposleni, ovisnici, stariji i nemoćni, žrtve nasilja, osobe s invaliditetom, te druge osobe s posebnim potrebama), a djeluje pretežito na području grada Požege i Požeško-slavonske županije (općine Jakšić, Brestovac, Čaglin te grad Pleternica).

Osnovna zadaća udruge je podrška zaštiti individualnih ljudskih prava ranjivih društvenih skupina, te provođenje aktivnosti usmjerenih razvoju i ostvarivanju socijalne pravde na lokalnoj i regionalnoj razini.

Udrugu Humanum vode volonteri, različitih struka i zanimanja, kako bi svojim znanjima i iskustvom potaknuli pozitivne promjene u svojoj sredini.

Ciljevi Udruge Humanum su:

Zaštita i promocija individualnih ljudskih prava, unapređenje standarda ljudskih prava i građanskih sloboda

Pružanje psiho-socijalne, informativne, edukativne i stručno tehničke pomoći, psihološke potpore i socijalno ugroženim pojedincima i skupinama u društvu (nezaposleni, ovisnici, stariji i nemoćni, žrtve nasilja, osobe s invaliditetom, te druge osobe s posebnim potrebama)

Poticanje i razvoj civilnog društva kroz povezivanje i suradnju s gospodarskim, nevladinim i vladinim sektorom.

Radi ostvarenja ovih ciljeva, Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

– pružanje socijalnih usluga (savjetovanje i pomaganje, pomoć u kući, psihosocijalna podrška, prevencija nasilja i ovisnosti, skraćeni boravak, igraonice, radionice, klubovi, organiziranje slobodnih aktivnosti, poboljšanje kvalitete života i zdravlja socijalno isključenih osoba)
– poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva (edukacije, osnivanje pravnih subjekata, organiziranje i pružanje usluga i ugovaranje poslova kroz poduzetništvo)
– organiziranje sajmova, radionica, prezentacija, tribina i drugih oblika pružanja znanja svim sektorima
– izrada letaka, plakata, publikacija i drugih prezentacijskih materijala
– pružanje intelektualnih usluga za sve sektore, kroz pisanje projekata, strateških planova, operativnih planova, modela održivosti, financijskih planova, te usluga vođenja poslovnih knjiga, te obavljanje ostalih administrativnih usluga.

Scroll to Top