Kutak za sretnije starenje II

Projekt uključuje pružanje novih izvaninstitucionalnih usluga na području Općine Kaptol i Općine Jakšić kroz nastavak organiziranih sadržaja za starije osobe pod nazivom „Kutak za sretnije starenje“.

1.KRATKI SAŽETAK PROJEKTA

Projekt uključuje pružanje novih izvaninstitucionalnih usluga na području Općine Kaptol i Općine Jakšić kroz nastavak organiziranih sadržaja za starije osobe pod nazivom „Kutak za sretnije starenje“.

2. CILJEVI PROJEKTA

OPĆI CILJ:

Dugoročni cilj projekta je stvaranje jedinstvenog edukativno zabavnog mjesta namijenjenog starijoj populaciji u lokalnim zajednicama kroz organizirane dnevne aktivnosti uz istovremeno povećanje socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba u društveni život zajednice.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Stvaranje novih informatičkih, kreativnih i kulturnih znanja namijenjenih osobama starije životne dobi, uz istovremeni poticaj na motiviranost istih
 • Socijalno osnaživanje osoba starije životne dobi uz stvaranje preduvjeta za uspješniju integraciju u društveni život zajednice
 • Osnažiti kapacitet Udruge zadržavanjem i širenjem ljudskih potencijala u Udruzi te stvaranjem novih partnerstva u svrhu širenja spektra informatičkih usluga (Računalni klub za starije osobe) koje su nepoznate i nedostupne starijim, nepokretnim ili osobama koje žive u udaljenijim naseljima
 • Organizirati mobilnost za terenski rad radi pružanja nedostupne usluge – Računalni klub za starije osobe
 • Upoznati i senzibilizirati javnost sa stvarnim potrebama, pravima i mogućnostima starijih osoba, animirati ih
  na sudjelovanje u projektu te ih potaknuti na dijeljenje informacija o mogućnostima korištenja usluga iz projekta.

 

3.REZULTATI PROJEKTA

 • Uspostavljena upravljačka i organizacijska struktura za provedbu projektnih aktivnosti sastavljena od: voditeljice aktivnosti projekta i izvoditeljice projekta
 • Povećana razina socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba sa područja Općine Jakšić
 • Povećana i unaprijeđena razina motiviranosti, znanja i vještina osoba starije životne dobi
 • Sustavnim praćenjem provedbe projekta, zainteresiranosti te želja i potreba starijih i nemoćnih osoba unaprijeđene postojeće i omogućene nove usluge
 • Omogućena skupna savjetodavna informatička pomoć uz stvaranje jedne nove usluge te osigurana bolja informiranost starijih osoba
 • Održana press konferencija i predstavljanje aktivnosti projekta s 5-10 članaka/emisije objavljene u medijima, u prostorima udruge i partnerskim organizacijama postavljeni plakati koji upućuju na projektne aktivnosti
 • Izrađeni i analizirani anketni upitnici o zadovoljstvu korisnika pruženim uslugama te izvješća o provedenim aktivnostima kao rezultat stvarnog stanja i potreba starijih osoba u svrhu daljnjeg djelovanja za njihove interese

4.CILJANA SKUPINA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Izravni korisnici koji će biti obuhvaćeni projektnim aktivnosti su osobe starije od 60 godina sa područja Općine Kaptol:

Muški Ženski Ukupno
15
25
40

Izravni korisnici koji će biti obuhvaćeni projektnim aktivnosti su osobe starije od 60 godina sa područja Općine Jakšić:

Muški Ženski Ukupno
15
40
55

5.PARTNERSKE ORGANIZACIJE

 • Općina Jakšić
 • Općina Kaptol

6.PERIOD PROVEDBE PROJEKTA:

 • 19.12.2019.-18.12.2O20.
 • Projekt financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 79.000,00 kn.
Scroll to Top