Halo Humanum

Projekt uključuje razvijanje inovativnih izvaninstitucionalnih usluga i oblika halo pomoći starijim osobama u zajednici na području Požeško-slavonske županije pod nazivom „HALO Humanum“ s ciljem poboljšanja kvalitete života.

1.KRATKI SAŽETAK PROJEKTA

Projekt uključuje razvijanje inovativnih izvaninstitucionalnih usluga i oblika halo pomoći starijim osobama u zajednici na području Požeško-slavonske županije pod nazivom „HALO Humanum“ s ciljem poboljšanja kvalitete života i uspješnijeg rješavanja potreba korisnika, te razvojem suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, različitih sustava.

2. CILJEVI PROJEKTA

OPĆI CILJ:

Razvoj izvaninstitucionalnih usluga pružanjem usluge halo pomoći osobama starije životne dobi, u kriznim situacijama, ili u obliku psiho-socijalne pomoći.

Razvoj usluga na područjima na kojima nisu razvijene – usluga halo pomoći nije dostupna na području Požeško-slavonske županije, te ne postoji koordinacijsko tijelo koje povezuje sve aktere u životu starijih i nemoćnih osoba.

Posebni ciljevi projektnog prijedloga:

 • Veća dostupnost usluga stanovnicima ruralnih područja
 • Povećanje kvalitete usluga
 • Smanjenje socijalne isključenosti i siromaštva
 • Poboljšanje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba
 • Razvoj suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, udruga, i različitih sustava (odgoj i obrazovanje, zdravstvo, zapošljavanje).

3.REZULTATI PROJEKTA

 • Uspostavljena upravljačka i organizacijska struktura za provedbu projektnih aktivnosti sastavljena od: voditelj-a/ice aktivnosti projekta i izvoditelj-a/ice projekta – 2 novozaposlene osobe
 • Povećana razina socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba sa područja Požeško-slavonske županije
 • Povećana i unaprijeđena kvaliteta života osoba starije životne dobi
 • Sustavnim praćenjem provedbe projekta, zainteresiranosti te želja i potreba starijih i nemoćnih osoba unaprijeđene postojeće i omogućene nove usluge
 • Omogućena skupna savjetodavna informatička pomoć uz stvaranje jedne nove usluge halo pomoći, te osigurana bolja informiranost starijih osoba
 • Predstavljanje aktivnosti projekta s 5-10 članaka/emisije objavljene u medijima, u prostorima udruge i partnerskim organizacijama postavljeni plakati koji upućuju na projektne aktivnosti, senzibilizirana opća populacija
 • Izrađeni i analizirani anketni upitnici o zadovoljstvu korisnika pruženim uslugama, te izvješća o provedenim aktivnostima kao rezultat stvarnog stanja i potreba starijih osoba u svrhu daljnjeg djelovanja za njihove interese.

4.CILJANA SKUPINA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI

Ciljana skupina obuhvaćena ovim projektom su starije i nemoćne osobe. Starost je posljednje razvojno razdoblje u životnome vijeku, koje se može definirati prema kronološkoj dobi nakon 65. godine života, prema socijalnim ulogama ili statusu primjerice nakon umirovljenja ili prema funkcionalnom statusu, nakon određenog stupnja opadanja sposobnosti.

Prvenstveno su to osobe starije životne dobi koje žive u samačkim staračkim domaćinstvima, osobe lošijeg imovinskog stanja i osobe kojima je svakodnevno potrebna pomoć i blizina drugih. Osobe starije životne dobi kod kojih se javlja osamljenost, depresija i anksioznost, tjeskoba, otuđenost, nezadovoljstvo odlaskom u mirovinu, gubitak partnera, gubitak pamćenja, odlazak djece, smanjenje potreba i motivacije.

Ljudi starije životne dobi predstavljaju vrlo specifičnu i vulnerabilnu dobnu skupinu čiji se udio progresivno povećava, što bitno utječe na zdravstvenu, ekonomsku, socijalnu, obrazovnu i gospodarstvenu strukturu cjelokupnog pučanstva.

5.PARTNERSKE ORGANIZACIJE

 • Centar za socijalnu skrb Požega
 • Požeško-slavonska županija

6.PERIOD PROVEDBE PROJEKTA:

 • 01.06.2020.-31.05.2023.
 • Projekt financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 140.000,00 kn za prvu godinu provedbe aktivnosti.
Scroll to Top