Predstavljanje programa Unije: Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i Kreativna Europa – Kultura

23.studenog 2021.g. sudjelovali smo na predstavljanju mogućnosti financiranja za neprofitni i javni sektor u financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz programe Unije Kreativna Europa – potprogram Kultura, programa Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) i programa ERASMUS+ pod vodstvom Ureda za udruge Vlade RH, Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture i medija i Agencija za mobilnost i programe EU.

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (Citizens, Equality, Rights and Values programme CERV), najveći je program u povijesti Europske unije namijenjen zaštiti i promicanju prava i vrijednosti ugrađenih u temeljne Ugovore i Povelju EU-a o temeljnim vrijednostima: demokraciji, vladavini prava, temeljnim pravima, transparentnosti i dobrom upravljanju. Novi, centralizirani program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE, a posvećen je izgradnji demokratskije Europe i podizanju svijesti građanki i građana o pravima i vrijednostima Unije kroz financijsku podršku neprofitnom i javnom sektoru.

U financijskom razdoblju 2021.-2027., predviđeni proračun CERV programa iznosi 1,5 milijardi eura, a bit će raspodijeljen na 4 tematske cjeline:1) Vrijednosti Unije;2) Jednakost, prava i rodna ravnopravnost;3) Uključenost i sudjelovanje građana;4) Daphne – borba protiv svih oblika nasilja.

Scroll to Top