Kutak za sretnije starenje II

1.KRATKI SAŽETAK PROJEKTA

Projekt uključuje pružanje novih izvaninstitucionalnih usluga na području Općine Jakšić kroz nastavak organiziranih sadržaja za starije osobe pod nazivom „Kutak za sretnije starenje II“. 

2. CILJEVI PROJEKTA

OPĆI CILJ:

Dugoročni cilj projekta je stvaranje jedinstvenog edukativno zabavnog mjesta namijenjenog starijoj populaciji u lokalnim zajednicama kroz organizirane dnevne aktivnosti uz istovremeno povećanje socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba u društveni život zajednice.

SPECIFIČNI CILJEVI:

 • Stvaranje novih informatičkih, kreativnih i kulturnih znanja namijenjenih osobama starije životne dobi, uz istovremeni poticaj na motiviranost istih
 • Socijalno osnaživanje osoba starije životne dobi uz stvaranje preduvjeta za uspješniju integraciju u društveni život zajednice
 • Osnažiti kapacitet Udruge zadržavanjem i širenjem ljudskih potencijala u Udruzi te stvaranjem novih partnerstva u svrhu širenja spektra informatičkih usluga (Računalni klub za starije osobe) koje su nepoznate i nedostupne starijim, nepokretnim ili osobama koje žive u udaljenijim naseljima
 • Organizirati mobilnost za terenski rad radi pružanja nedostupne usluge – Računalni klub za starije osobe
 • Upoznati i senzibilizirati javnost sa stvarnim potrebama, pravima i mogućnostima starijih osoba, animirati ih
  na sudjelovanje u projektu te ih potaknuti na dijeljenje informacija o mogućnostima korištenja usluga iz projekta.

3.REZULTATI PROJEKTA

 • Uspostavljena upravljačka i organizacijska struktura za provedbu projektnih aktivnosti sastavljena od: voditeljice aktivnosti projekta i izvoditeljice projekta
 • Povećana razina socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba sa područja Općine Jakšić
 • Povećana i unaprijeđena razina motiviranosti, znanja i vještina osoba starije životne dobi
 • Sustavnim praćenjem provedbe projekta, zainteresiranosti te želja i potreba starijih i nemoćnih osoba unaprijeđene postojeće i omogućene nove usluge
 • Omogućena skupna savjetodavna informatička pomoć uz stvaranje jedne nove usluge te osigurana bolja informiranost starijih osoba
 • Održana press konferencija i predstavljanje aktivnosti projekta s 5-10 članaka/emisije objavljene u medijima, u prostorima udruge i partnerskim organizacijama postavljeni plakati koji upućuju na projektne aktivnosti
 • Izrađeni i analizirani anketni upitnici o zadovoljstvu korisnika pruženim uslugama te izvješća o provedenim aktivnostima kao rezultat stvarnog stanja i potreba starijih osoba u svrhu daljnjeg djelovanja za njihove interese

5.PARTNERSKE ORGANIZACIJE

 • Općina Jakšić
 • Općina Kaptol

6.PERIOD PROVEDBE PROJEKTA:

 • 19.12.2019. – 31.12.2020.
Scroll to Top