Halo Humanum

Projekt Halo Humanum je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 140.000,00 kn za prvu godinu provedbe aktivnosti, a partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Požega i Požeško-slavonska županija.
Projekt uključuje razvijanje inovativnih izvaninstitucionalnih usluga i oblika halo pomoći starijim osobama u zajednici na području Požeško-slavonske županije pod nazivom „HALO Humanum“ s ciljem poboljšanja kvalitete života i uspješnijeg rješavanja potreba korisnika, te razvojem suradničkih odnosa različitih pružatelja usluga, jedinica područne i lokalne samouprave, ustanova socijalne skrbi, različitih sustava.
Drugim riječima, na području Požeško-slavonske županije u sklopu projekta Halo Humanum ponuđene su dvije nove besplatne usluge za osobe starije životne dobi: besplatno psihološko savjetovanje putem sos linije te anti-stres program.

Usluge se provode individualno uz maksimalno poštivanje anonimnosti i epidemioloških mjera (ograničeno vrijeme na 30 minuta po korisniku, 2-3 korisnika dnevno, dezinfekcija nakon svakog korisnika, jednokratne plahte, maske, rukavice, poštivanje udaljenosti).


Sustav sos halo pomoći omogućuje dostupnu posebnu telefonske linije, na kojoj će svaki radni dan, od ponedjeljka do petka, u terminu od 10-13h, biti dostupna psihološka pomoć za korisnike u potrebi, u kriznim situacijama izazvanih COVID-19, stresu, otuđenost, nezadovoljstvo, odlazak u mirovinu, gubitak bračnog partnera, odlazak djece, smanjenje potrebe i motivacije za aktivnostima koje su nekad bile normalni dio života, anksioznim i ostalim stresnim situacijama s kojima se suočavaju osobe starije životne dobi. Broj sos telefona je 099/370 70 63.


Osim toga, u tijeku je uspostava i opremanje senzorne sobe na lokaciji Stjepana Radića 3 u prostorijama stare Glazbene škole u kojoj će našim korisnicima biti dostupna posebna usluga anti-stres program.
Cilj senzorne sobe jest da osoba koja sobu koristi ima kontrolu i sama odlučuje u kojim aktivnostima želi sudjelovati, odnosno uvažene su individualne potrebe svake osobe, ali bez zadanih terapeutskih ciljeva. Ovdje možete naći različite lampe i cijevi s mjehurićima koje mijenjaju boje i stimuliraju vid te projektore koji stvaraju zanimljive interaktivne prizore na zidovima, podovima ili stropu te privlače i zadržavaju pažnju. Osjetilo sluha stimulira glazba, zvukovi koji se mogu aktivirati određenim radnjama ili materijali različitih tekstura koji šuškaju i pucketaju na dodir. Senzorna soba je okruženje koje stimulira reakcije na osjetilne podražaje, potiče komunikaciju, socijalnu interakciju, istraživanje i učenje, ali također dovodi i do smanjenja stresa i napetosti. Radno vrijeme senzorne sobe je ponedjeljkom i srijedom od 12 do 15 sati te utorkom, četvrtkom i petkom od 9 do 12 sati.

Scroll to Top