Svjetski dan dijabetesa 14.11.2020.

Sutra se obilježava Svjetski dan dijabetesa čija je tema za ovu godinu Medicinska sestra i dijabetes (The Nurse and diabetes).

Kako broj ljudi s dijabetesom i dalje raste u cijelom svijetu, uloga medicinskih sestara i drugog pomoćnog zdravstvenog osoblja postaje sve važnija u upravljanju postojećeg stanja. Sestre su često prvi, a ponekad i jedini zdravstveni djelatnik s kojim osoba stupa u interakciju, pa je kvaliteta njihove početne procjene, njege i liječenja od vitalne važnosti.

Medicinske sestre igraju ključnu ulogu u:

Ranom dijagnosticiranju dijabetesa kako bi se osiguralo brzo liječenje.

Pružanju treninga o samoupravljanju i psihološke podrške osobama s dijabetesom radi sprječavanja komplikacija.

Utvrđivanju čimbenika rizika za dijabetes tipa 2 kako bi osigurala prevencija

I dalje postoji značajna potreba za povećanjem obrazovanja i financiranja kako bi se medicinske sestre širom svijeta opremile vještinama za pružanje podrške osobama koje žive s dijabetesom i onima kojima prijeti razvoj dijabetesa tipa 2.

Stoga pružatelji zdravstvenih usluga i vlade moraju prepoznati važnost ulaganja u obrazovanje i osposobljavanje. Uz odgovarajuću stručnost, medicinske sestre mogu promijeniti ljude koji su pogođeni dijabetesom.

U ime ljudi koji žive s dijabetesom i koji su pogođeni dijabetesom, IDF traži od nacionalnih vlada da priznaju i unaprijede ulogu medicinskih sestara u skrbi o dijabetesu.

Scroll to Top