EMOCIJE KOJE PRATE KRONIČNE BOLESTI

Kronična bolest je bolest s akutnim ili subakutnim početkom kod koje ne dolazi do potpunog izlječenja već zahtijeva dugotrajnu terapiju i rehabilitaciju. Pratitelji kroničnih bolesti su redovno teže i dugotrajnije psihičke tegobe; u prvom redu doživljaj tuge, potištenosti i straha. S obzirom na produljenje životnog vijeka te stil i uvjete življenja, kroničnih je oboljenja sve više, odnosno povećava se broj oboljelih od bolesti koje su dugotrajne, najčešće nisu potpuno izlječive i bolesniku preostaje samo da se pomiri s njima i prilagodi ograničenjima koje mu one nameću.

Prilikom življenja s kroničnom bolesti, emocije osobe se mogu mijenjati te je potrebno shvatiti emocije kao određeni kontinuum pa tako osoba može prolaziti ili ostajati u fazi mentaliteta žrtve, zdravog prihvaćanja ili toksične pozitivnosti.

Prepoznavanje, razumijevanje i prihvaćanje emocija pomoći će u realnijem suočavanju s nastalom situacijom. Osoba će se lakše prilagoditi bolesti i u manjoj mjeri patiti od potištenosti i straha ako se nalazi u okolini koja razumije i prihvaća njegovu bolest, koja ima zdrave emotivne odnose, ne očekuje od njega ono što ne može, ali ga i pretjerano ne štiti i ne odvraća od onoga što može.

Literatura:

Nikolić S. (19913). Zaštita mentalnog zdravlja mladih. Zagreb: Medicinska naklada

Vladetić, M. (nn). Kronične bolesti i psiha.

http://www.msd-prirucnici.placebo.hr/msd-za-pacijente/bolesti-krvi-i-krvotoka/anemije/kronicne-bolesti

Scroll to Top