Godišnji izvještaj o radu udruge u 2017. godini

U cilju transparentnosti rada i poslovanja, Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum
sastavlja izvještaj o svom radu za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine te ga javno objavljuje na web stranici Udruge.

Izvještaj je namijenjen članovima Udruge, sponzorima i donatorima, volonterima, suradnicima te budućim
korisnicima i stručnoj i široj javnosti.

humanum-rad-u-2017-pdf

Scroll to Top