OBILJEŽEN MEĐUNARODNI DAN PRAVA DJECE

skola
Međunarodni dan prava djece Udruga Humanum obilježila je posjetom osnovnoj školi Dobriše Cesarića u Požegi s ciljem razvijanja svijesti i instituta zaštite dječjih prava.
Štefanija Drežnjak, dipl.pravnica i nastavnica pravnih predmeta, održala je s učenicima 7.a razreda radionicu “Koliko poznajem svoja prava?”
Učenici su provjerili svoja znanja o dječjim pravima, upoznali se sa sadržajem Konvencije o pravima djece, kršenjem dječjih prava i mogućnostima njihove zaštite.
Zahvaljujemo OŠ Dobriše Cesarića, ravnateljici Zvjezdani Krip i nastavnici Julijani Madaj Prpić na organizaciji i suradnji 🙂

Scroll to Top