25.11.2017. MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV NASILJA NAD ZENAMA

nasilje
Udruga Humanum je povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad zenama organizirala prigodnu akciju povodom koje smo prigodnim plakatima, balonima i simboličnim mašnicama nastojali podići svijest i senzibilizirati javnost na ovaj problem kao oblik društveno neprihvatljivog ponašanja.
Problem nasilja nad ženama ne smije ostati tajna vec o toj temi treba javno govoriti, problem osvijestiti, a društvo i institucije koje se bave tom tematikom treba potaknuti na bolju međusobnu suradnju i zajedničke aktivnosti.
Zahvaljujemo se Marku Blažević, Eni Rašić, Luki Tomić i Tomislavu Treskanica na terenskom angažmanu i dijeljenju promotivnih materijala

Scroll to Top