“Mobilni kutak za starije osobe” projekt namijenjen osobama starije životne dobi

Projekt “Mobilni kutak za starije osobe” projekt je namijenjen osobama starije životne dobi koji uključuje pružanje novih izvaninstitucionalnih usluga i organiziranih sadržaja za starije osobe na području Općine Kaptol i Općine Jakšić.

Aktivnosti projekta usmjerene su na stvaranje jedinstvenog edukativno zabavnog mjesta namijenjenog starijoj populaciji u lokalnim zajednicama kroz organizirane dnevne aktivnosti uz istovremeno povećanje socijalne uključenosti starijih i nemoćnih osoba u društveni život zajednice.

Ciljevi projekta su:
Happy senior adults showing thumbs up sign

1. Stvaranje novih informatičkih, kreativnih i kulturnih znanja namijenjenih osobama starije životne dobi, uz istovremeni poticaj na motiviranost istih
2. Socijalno osnaživanje osoba starije životne dobi uz stvaranje preduvjeta za uspješniju integraciju u društveni život zajednice
3. Osnažiti kapacitet Udruge zadržavanjem i širenjem ljudskih potencijala u Udruzi te stvaranjem novih partnerstva u svrhu širenja spektra informatičkih usluga (Računalni klub za starije osobe) koje su nepoznate i nedostupne starijim, nepokretnim ili osobama koje žive u udaljenijim naseljima
4. Organizirati mobilnost za terenski rad radi pružanja nedostupne usluge – Računalni klub za starije osobe
5. Upoznati i senzibilizirati javnost sa stvarnim potrebama, pravima i mogućnostima starijih osoba, animirati ih
na sudjelovanje u projektu te ih potaknuti na dijeljenje informacija o mogućnostima korištenja usluga iz
projekta.

Scroll to Top